Trăng non chênh chếch cuối chiều
Lửng lơ trước gió cánh diều không dây
Khi xanh biếc trước trời mây
Lúc ào ạt biển dâng đầy cơn mưa.

Trăng non chênh chếch cuối chiều, lửng lơ trước gió cánh diều không dây (Nguồn ảnh: picstatio.com)

Vầng trăng xẻ nửa câu thơ
Nửa thăm thẳm nhớ, nửa mơ sắc trời
Phiêu du giữa đám mây trôi
Trăng rằm còn nhớ một thời trăng non?

Vầng trăng xẻ nửa câu thơ, nửa thăm thẳm nhớ, nửa mơ sắc trời (Nguồn ảnh: reatimes.vn)

Sao Khang

Từ Khóa: