Sáng se se sương lạnh
Mưa lất phất qua vai
Nắm xôi vừa ấm bụng
Đường lùi dưới gót hài

Từng lượt người đi đến
Từng lượt người đến đi
Ngôn ngữ từ thiên thượng
Lại rổn rảng bởi vì…

Từng lượt người đi đến. Từng lượt người đến đi. (Ảnh: pinterest.com)

Người lại gần bắt chuyện
Tâm hòa ái từ bi
Người lặng ngồi nơi đó
Xin Sư Phụ gia trì

Cơ hội không nhiều nữa
Đừng phủi bỏ biết không?
Một lần này từ chối
Luân hồi mãi uổng công

Người lặng ngồi nơi đó. Xin Sư Phụ gia trì. (Ảnh: Valet.ru)

Đường nào là xa nhỉ !?
Đường nào đã về gần
Buông thêm tâm chấp trước
Cho nhẹ nhõm bàn chân.

Bài hát ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||b5f38a62e__

Ad will display in 09 seconds