Rong rêu cũ đâu rồi
Dấu gạch xưa nào thấy
Cổ thụ già run rẩy
Đón trò xưa ghé về.

Trường giờ thơm gạch mới
Trò nay như hoa xuân
Thầy cô, người còn, mất
Theo thời gian…thưa dần.

Rong rêu cũ đâu rồi, dấu gạch xưa nào thấy (Nguồn ảnh: cachlammoi.com)

Mải tìm rong rêu cũ
Chuông chiều một tiếng ngân
Nắng đã về xế lắm
Ký ức xưa nhòa dần.

Tìm dấu Xưa, chẳng thấy
Lòng se trong heo may
Thầy Cô ơi, hãy khoẻ
Sang năm, con lại về.

Nắng đã về xế lắm, ký ức xưa nhòa dần (Nguồn ảnh: vndoc.com)

Lũ trò già lui bước
Trả trường cho trò thơ
Tóc hoa tiêu quẩn gió
Che kín giọt lệ nhòa.

Đăng An