Cánh cò cõng nắng đội mưa
Bốn mùa sớm tối đón đưa nhọc nhằn
Bán thân tình đổi tình gần
Vì tiền mà bạc… nghĩa nhân chẳng còn 
.
Người đi… khuất một linh hồn
Người còn… nặng nợ đem buồn đếm đong
Môi cười mắt lệ lưng tròng
Buông ra một chút cho lòng nhẹ đi.

Ảnh: dongtuyen.com.

Đời này phúc họa là vì…
Bao đời kiếp trước lấy đi của người
Trong vòng nhân quả luân hồi
Tu nhân hành thiện mới thôi dày vò

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__

Ad will display in 09 seconds