Yêu – thương! …Người người nhắc mãi
Thử hỏi mấy người tỏ minh?
Ngày lại ngày… Quen như thở
Người ta… Còn bận yêu mình!

Trời thì cao, đời thì rộng
Vẫn thua hai từ ‘lòng tham’
Bao Kẻ vì mình ‘bất chấp’
Tổn thương ai cũng dám làm.

 

Bao Kẻ vì mình ‘bất chấp’. Tổn thương ai cũng dám làm. (Ảnh: Pinterest)

Tròn lại xoay tròn một kiếp
Thương đau…càng rối càng vò…
Chút vui thói đời đưa đẩy
Giật giành mê mải hơn thua!

Trăm năm …hành trình sắp nửa
Bao la tình mẹ …như trời!
Nhói lòng … Đếm lần thương mẹ
Thưa như nụ cười trên môi!

Nhói lòng … Đếm lần thương mẹ. Thưa như nụ cười trên môi! (Ảnh: Pinterest)

Hồi Tâm

Từ Khóa: