Trở về ngôi trường xưa
Tìm lại mình thời ấy
Nơi dòng sông mãi chảy
Gửi phù sa bến bờ.

Trở về ngôi trường xưa
Tìm lan man một thuở
Như chiều về trên phố
Đuổi gió bay vật vờ…

Trở về ngôi trường xưa. Tìm lan man một thuở. (Ảnh: Vnphoto.net)

Tìm trên sân trường xưa
Những cây bàng lá đỏ
Thấy mưa đông nắng hạ
Sần sùi trên vỏ cây.

Hôm nay trở về đây
Gặp lại mình một thuở
Vắt ngang chiều nỗi nhớ
Lãng đãng vùng heo may.

Vắt ngang chiều nỗi nhớ. Lãng đãng vùng heo may. (Ảnh: Youtube.com)

Trường Giang