Trăng đậu chờ đò ngang xuất bến
Ngả bóng chênh vênh xuống mái đình
Em đứng chờ người ấy đến
Ngõ đường nín thở, im thinh.

Trăng đậu chờ đò ngang xuất bến. (Ảnh: Pinterest)

Trời khuya, trăng tìm chốn ngủ
Nhẹ ngả đầu lên mái Tây
Sương đêm lần tìm hương tóc
Say mềm trên đôi bờ vai

Sương đêm lần tìm hương tóc. Say mềm trên đôi bờ vai. (Ảnh: phununet.com)

Có những mùa trăng ký ức
Trong veo kỷ niệm ban đầu
Đêm nay có người cùng trăng thức
Ôm đàn không gảy được thành câu…

Thắng Lợi

Từ Khóa: