Còn mê gì chưa bỏ
Đắm say gì chưa buông ?
Đường về còn xa lắm
Trời sắp tắt hoàng hôn..

Bên đường bao hoa cỏ
Liếc qua lại động lòng
Luyến lưu không rời nổi
Vạn năm chờ uổng công

Còn mê gì chưa bỏ, đắm say gì chưa buông ? (Nguồn ảnh: pikby.com)

Trong cuộn cuồn dòng chảy
Trong mê hoặc dối lừa
Người vẫn mê chưa tỉnh
Hỏi mình… làm tốt chưa ?

Vì điều gì mà đến?
Vì điều gì mà thành
Khác nhau chỉ một niệm
Vô vi và lợi danh

Vì điều gì mà đến? vì điều gì mà thành (Nguồn ảnh: huaban.com)

Hôm nay trời trở gió
Đã chớm lại mùa đông
Sớm choàng thêm khăn ấm
Trong sương mờ luyện công .

Kim Thoa

Từ Khóa: