Ngày mai, xé kén phận người,
Xanh thăm thắm, mở cổng trời đón nhau.
Đã khô nước mắt khổ đau,
Lên trên ấy, thấy đâu đâu cũng cười…

Hoa với lá, thắm cùng tươi…
Chim reo hát, cây chào mời dạ thưa…
Thân tâm trong suốt như vừa…
Như vừa đến như vừa đưa tiễn mình…

Xanh thăm thắm, mở cổng trời đón nhau. Ảnh: chaulonghotel.com.

Giới trí Huệ, cõi cao minh,
Nhìn về Tam Giới nhị nguyên, mà buồn…
Bơi trong bể ái, nguồn cơn,
Mê lầm, tranh cãi thiệt hơn, mê lầm.

Trăm năm chẳng có vuông tròn,
Danh, Lợi, Tình lấp cõi Hồn nguyên lai.
Hơn thua, sai đúng bẻ bai,
Mua vui nhân thế chỉ vài trống canh…

Trăm năm chẳng có vuông tròn. Danh, Lợi, Tình lấp cõi Hồn nguyên lai. Ảnh: Hotdeal.

Ngước lên, chỉ có cao xanh,
Nhìn xuống, chỉ có Hoại Thành bùn nhơ…
Ngàn năm nhân thế ngu ngơ,
Hạc Vàng, mây trắng đợi chờ đã lâu..

Mãi quán trọ, nhà mình đâu,
Thân lữ thứ, đợi kiếp sau muộn màng.
Pháp Luân quay, óng ánh vàng,
Khải Hoàn dậy khúc, nhạc vang giữa trời …

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||6213e5a03__

Ad will display in 09 seconds