Tây Bắc mờ trong sương
Mây bay lưng chừng núi
Sương đêm trùm khói bếp
Trăng mờ như tơ vương

Tây Bắc mờ trong sương, mây bay lưng chừng núi (Ảnh: Flickr)

Con nước cuốn miên man
Cánh hoa trôi dòng suối
Tình yêu nay không lời
Nước reo hòa tiếp nối…

Mùa xuân như đến vội
Để tình yêu mênh mang.

Mùa xuân như đến vội, để tình yêu mênh mang. (Ảnh: combosapa.com)

Ngọc Thủy