Làng quê giờ đã khác xưa
Bây giờ vắng tiếng gà trưa thanh bình.
Còn đây bến nước sân đình
Tìm không thấy bóng trúc xinh đợi người.

Bây giờ giữa phố làng tôi
Tàu xe như nước, ngược xuôi đi về.
Bây giờ giữa phố tìm quê
Tìm hoa xoan tím bờ tre cuối làng.

Còn đây bến nước sân đình, tìm không thấy bóng trúc xinh đợi người. (Ảnh: Reatimes)

Tình quê còn chút xốn xang
Trong màu nắng nhuộm đồng vàng gần xa.
Bây giờ làng đã khác xưa
Cái nắng cũng lắm, cái mưa cũng nhiều.

Chỉ còn làng cũ tôi yêu
Lắng trong tiếng mẹ sớm chiều ru nôi.
Tôi về làng cũ của tôi
Tìm trong phố mới… làng tôi nhớ về.

Tình quê còn chút xốn xang, trong màu nắng nhuộm đồng vàng gần xa. (Ảnh: read01.com)

Nghiêm Hằng