Tiền bạc là vật ngoài thân
Đời còn một chữ nghĩa nhân làm đầu
Bình an hạnh phúc mong cầu
Từ nay và mãi về sau lâu dài

Tiền bạc là vật ngoài thân, đời còn một chữ nghĩa nhân làm đầu (Ảnh: Pinterest)

Cuộc đời nhiều lắm sầu cay
Hôm nay vui sướng ngày mai chắc còn
Đường đời dốc đá đèo non
Từng bước vững chắc qua cơn muộn phiền

Cuộc đời nhiều lắm sầu cay, hôm nay vui sướng ngày mai chắc còn (Ảnh: huaban.com)

Cho người luôn gặp điều hay
Số trời đã định, an bày cho ta
Chấp nhận vui sống chan hoà
Đi tìm đâu thấy, tự ta cho mình

Sương Anh