Qua đồng cỏ nghe mùa xuân
Đang về trong tiếng nảy mầm của cây
Qua đồng cỏ nghe hương bay
Hương hoa đồng nội đắm say lòng người

Qua đồng cỏ nghe hương bay, hương hoa đồng nội đắm say lòng người (Ảnh: 500px.com)

Qua đồng cỏ ngắm mặt trời
Mặt trời cháy đỏ đang cười với ta
Mặt trời ở mãi nơi xa
Còn ta với cỏ mới là bạn thân

Mặt trời ở mãi nơi xa, còn ta với cỏ mới là bạn thân (Ảnh: haiduong.tintuc.vn)

Ta yêu thảm cỏ mùa xuân
Bước chân ai đó khi gần khi xa
Tình yêu đang đến với ta
Từ màu cỏ biếc từ hoa của đồng

Thơ tình ta đã viết xong
Tặng màu cỏ biếc của lòng ta yêu.

Nghiêm Hằng