Người xuống đây lớp lớp
Khoác bộ áo trần ai
Người sau rồi người trước
Từng vai diễn trên đài

Trong bi thương sầu muộn
Hỉ lạc lẫn hân hoan
Vui cũng là một chốc
Buồn khi chiều mênh mang

(Ảnh: vantho.net)

Người chìm trong ảo vọng
Hưởng lạc thú trên đời
Người mang nhiều nghiệp nợ
Đêm đếm giọt lệ rơi.

Nhưng khi lòng tĩnh lại
Gạt bỏ những bộn bề
Nghe như có tiếng gọi
Tỉnh mộng mau… trở về !

Kim Thoa