Mây trắng ôm ngang dải Ngũ Hành
Thiên nhiên ưu đãi vẽ nên tranh
“Cờ Tiên” thơ mộng sương mờ phủ
“Động Phật” linh thiêng đá tạc thành

“Cờ Tiên” thơ mộng sương mờ phủ, “Động Phật” linh thiêng đá tạc thành (Ảnh: 500px.com)

Mây khói quyện hoà khơi ước vọng
Suối khe róc rách cuốn hư danh
Tao nhân mặc khách còn lưu luyến
Nửa mảnh trăng ngà chiếu mỏng manh.

Mây khói quyện hoà khơi ước vọng, suối khe róc rách cuốn hư danh (Ảnh: intertour.vn)

Đỗ Thận

Xem thêm: