Bởi trăm voi ngăn lối (*)
Nên suối phải đưa đường
Thuyền trẩy về cửa phật
Chống gậy lên chùa Hương.

Cả Một vùng sông núi
Nơi muôn loài sinh sôi
Nơi cội nguồn tiên tổ
Nơi đất gặp được trời.

Nơi cội nguồn tiên tổ, nơi đất gặp được trời (Ảnh: theworldnews.net)

Không ai nghĩ điều ác
Đâu dám đùa trêu em
Hoa gạo vừa rơi đấy!
Em ngoái lại mà xem.

Lòng ai cũng nhẹ nhõm
Toà sen Phật mỉm cười
Người xưa tu đắc đạo
Trải ngàn đời vẫn vui.

Người xưa tu đắc đạo, trải ngàn đời vẫn vui. (Ảnh: vantho.net)

Mạnh Khoa

(*) Nơi có trăm ngọn núi.

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||2ea4c64ce__

Từ Khóa: