Xe chạy ngang qua bờ Bến Đục
Thuyền xuôi suối Yến mái chèo khua
Tâm hồn thanh thoát xa trần tục
Bước tới thiền môn viếng cảnh chùa

Đá dựng ngàn năm xưa vẫn đó
Ai ra công xây đắp tầng cao?
Nắng mưa đã trải từ bao độ?
Có phải ta đang lạc động Đào?

Tâm hồn thanh thoát xa trần tục, lần tới thiền môn viếng cảnh chùa (Ảnh: yeutre.vn)

Núi biếc, đồi cao, chim cất tiếng
Suối trong, khe thẳm, cá chìm sâu
Ánh xuân lồng lộng ngàn hoa hiện
Nắng tỏa vàng trên những mái đầu…

Hương Tích đây rồi – đây cửa động
Khí trời mát dịu – gió ru êm
Khói hương mờ ảo dìu cơn mộng
Xa cõi dương trần – tâm lắng yên.

Hương Tích đây rồi – đây cửa động, khí trời mát dịu – gió ru êm (Ảnh: vietlandmarks.com)

Hỷ Khương