Ai về qua bến sông Thương
Vẳng nghe giọng hát vấn vương tình đời
Câu ca quan họ chơi vơi
“Người ơi, người ở…” những lời nước non

Vầng trăng nay khuyết mai tròn
Xương giang cố lý vẫn còn thấm sâu
Mối tình Tiên Lục ban đầu
Duyên xưa bến cũ đượm màu thủy chung

Ai về qua bến sông Thương, vẳng nghe giọng hát vấn vương tình đời (Ảnh: 699pic.com)

Đã lâu xa vắng mịt mùng
Người đi kẻ ở ngại ngùng chia ly
Cuộc đời tan hợp làm chi
Mây trôi bèo dạt nay đi mai về

Quê hương mang nặng lời thề
Đêm mong ngày nhớ tái tê cõi lòng
Sông Thương nước chảy đôi dòng
Bên trong bên đục nặng lòng quê hương.

Sông Thương nước chảy đôi dòng, bên trong bên đục nặng lòng quê hương. (Ảnh: houniaotime.com)

Đình Năng