Sáng ơi, tiếng hót sao lành?
Ta cất đấy, giữa trời xanh mây vàng.
Rời cõi Thiền, chút lang thang,
Tìm nhân thế, bấy nhiêu dòng ngược xuôi?

Lên trên ấy, ngắm mặt Người,
Ai cũng rạng, nở nụ cười rạng tươi.
Ước gì sáng ngắm mặt Trời,
Tối nhìn minh nguyệt, đợi người xa xăm ..

Sáng ơi, tiếng hót sao lành? Ta cất đấy, giữa trời xanh mây vàng. (Ảnh: Facebook)

Lật quá khứ, giở tháng năm,
Kỷ niệm rơm rớm, ngỡ Trăng là Người!
Bạn cùng lứa, kẻ khác thời ,
Giai huynh tứ hải nơi nơi tụ về…

Hạc đợi ta chốn sơn khê,
Tiếng chim ban sáng níu Hè về Xuân…

Bạn cùng lứa, kẻ khác thời. Giai huynh tứ hải nơi nơi tụ về…(Ảnh: Pinterest)

La Vinh