Chiều tà mây phủ tỏa sương
Ngân câu dạ khúc bên vườn hương xưa
Thoảng qua gió lượn đong đưa
Nghiêng dòng soi bóng duyên vừa lướt qua.

Chiều tà mây phủ tỏa sương, ngân câu dạ khúc bên vườn hương xưa (Nguồn ảnh: picssr.com)

Trắng trong tinh khiết mặn mà
Hòa theo sợi nhớ đậm đà mơ trông
Sắc hồng trải lụa hừng đông
Sương khuya vương vấn tình nồng đượm trao.

Lặng thầm hơi ấm tỏa vào
Suối lòng cuộn thắm… ngọt ngào tình xa…

Sắc hồng trải lụa hừng đông, sương khuya vương vấn tình nồng đượm trao. (Nguồn ảnh: monastudio.vn)

Đông Lâm