Bể trần bùn đất lấm lem
Phong sương khổ ải chất lên thân tàn
Ta đi về phía hào quang
Theo Chân Thiện Nhẫn soi đường chúng sinh

(Ảnh: vantho.net)

Gian nan mấy cũng mỉm cười
Dù rằng nước mắt cũng rơi đôi lần
Quán trọ này _ tạm nghỉ chân
Mai rời đi vội có mang được gì ?

Kim Thoa