Chỉ động Niệm nhẹ như làn khói
Nghiệp sẽ thành Nhân
cho ta Quả sau này
Chỉ động Niệm
chẳng cần cái chỉ tay
Phật từ bi
sinh tầng tầng thế giới
Nghiệp cuộn Nghiệp đỏ ngầu sông suối
Giọt nước mắt Từ Bi
Biển mặn chát luân hồi…

Địa Tạng ơi!
Địa Ngục ấy đầy người,
Bao giờ Ngài rời,
Lên tầng của Phật ?

Giọt nước mắt Từ Bi, biển mặn chát luân hồi… (Ảnh: he.minghui.org)

Quán Thế Âm ơi! Nước Cam Lồ đã cạn…
Cành dương xanh vẫy mãi đã vàng khô.
Ngài hoá thân bao nhiêu Diệu Thiện
Trả Hiếu cho cha nước mắt ngập hải hồ?
Bao Thị Kính ?
còn bao oan nghiệt?
Cứ dày thêm
thời Mạt Kiếp bơ vơ…

Không ai lên,
Thế giới Phật
Vẫn chờ…

Không ai lên, Thế giới Phật vẫn chờ… (Ảnh: en.minghui.org)

La Vinh

Clip ý nghĩa: 

videoinfo__video2.dkn.tv||1cd66b265__

Từ Khóa: