Tôi ngồi dưới mái nhà xưa
Nghe con nắng cháy trong giờ Ngọ thiêng
Nhìn qua am miễu láng giềng
Một vùng nhang khói u huyền tỏa quanh

Điệu Chầu Văn giục thúc nhanh
Âm hồn khắp nẻo về quanh bệ thờ
Hai bên nhập lại một bờ
Bên ni hoà điệu lời thơ đoạn trường

Hai bên nhập lại một bờ, bên ni hoà điệu lời thơ đoạn trường (Ảnh: abposters.com)

Tử sinh như một con đường
Người đi trước kẻ ngập ngừng theo sau
Về đâu? Ai biết về đâu?
Cũng tuỳ mầm nghiệp ban đầu lỡ gieo

Phận người – Trước gió đèn treo
Mong manh như đám bọt bèo trên sông
Hơn nhau chỉ một tấm lòng
Để đen muôn thuở hay hồng ngàn thu.

Hơn nhau chỉ một tấm lòng, để đen muôn thuở hay hồng ngàn thu. (Ảnh: dailytrip.vn)

Phương Xuân

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||0b245357e__