Ở trong em một khoảng trời xưa cũ
Dấu chân mềm trên cỏ chờ ai
Cây non hé làn môi bối rối
Thoảng hương trời đón giọt sương rơi

Ở trong em một khoảng trời xưa cũ, dấu chân mềm trên cỏ chờ ai (Ảnh: Flickr)

Ôi mảnh đất mang thầm bao trìu mến
Nâng hồn em nỗi nhớ quê hương
Gai mắc cỡ rụt rè sau khóm lá
Đất thơm nồng chúm chím nụ hoa đêm

Ôi mảnh đất mang thầm bao trìu mến, nâng hồn em nỗi nhớ quê hương (Ảnh: petruskyaus.net)

Hồi ức về những ngày thơ dại ấy
Qua không gian, xuyên suốt thời gian
Hồi ức xa rồi, khoảng trời xưa cũ
Vẫn đất nhà, mạch ấm chảy mơn man.

Thu Trang

Từ Khóa: