Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát,
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ,
Nửa sự thật không còn là sự thật,
Tình yêu kia không một nửa bao giờ!

Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát, nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ (Ảnh: topsimages.com)

Tôi tự hỏi phải chăng mình khe khắt?
Thế giới này vốn vạn vật chia hai.
Nhưng tôi biết điều này là sự thật:
Trong cuộc đời không ai chết thay ai !

Hoàng Sơn