Một mình về bến hẹn xưa
Chở đầy chiều muộn đò vừa sang ngang
Muôn trùng trời nước mênh mang
Đôi bờ thăm thẳm dâu ngàn biếc phai

Nhọc nhằn sông chảy về khơi
Kiếp sông đâu khác kiếp người trần gian!
Sóng tan thành bọt muôn vàn
Vẫn dâng ào ạt hôn tràn bờ đau

Nhọc nhằn sông chảy về khơi, kiếp sông đâu khác kiếp người trần gian! (Ảnh: joeleriksson.com)

Cái qua mau sẽ qua mau
Cái bền lâu sẽ bền lâu với đời
Lắng nghe trong gió bồi hồi
Thì thầm muôn sóng hát lời dòng sông…

Bước cô liêu giữa lặng thầm
Sao Hôm đã mọc, sương chiều thấm vai.

Bước cô liêu giữa lặng thầm, sao Hôm đã mọc, sương chiều thấm vai. (Ảnh: hancinema.net)

Chí Dũng

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||1312bc90c__