Em thương nhiều lắm
Mỗi khi chiều về
Đường quê hoa nắng
Ngập tràn bờ đê.

Thương cánh đồng quê
Đồng quê của ngoại
Sau mùa gặt hái
Cánh chim bay về.

Thương cánh đồng quê, đồng quê của ngoại (Nguồn ảnh: flickr)

Một thời xa vắng
Ai nhớ ai quên
Hạt mưa hạt nắng
Đọng trên lá mềm.

Còn em giữa phố
Nhớ làng quê xưa
Hoa chanh đã nở
Thoảng thơm vườn xưa.

Một thời xa vắng, ai nhớ ai quên (Nguồn ảnh: missviet.com)

Nghiêm Hằng