Khi mà tức giận nổi khùng điên
Hậu quả về sau sẽ rất phiền
Trí đoản hành vi thành nhiễu sự
Tâm thần động thái chẳng bình yên

Ngàn xưa vẫn trọng người nhân đức
Vạn thế thường yêu kẻ nghĩa hiền
Nhẫn nhịn luôn là cao phẩm hạnh
Ta rèn để được sống hồn nhiên.

Nhẫn nhịn luôn là cao phẩm hạnh, ta rèn để được sống hồn nhiên. (Ảnh: tinhhoa.net)

NHẪN nén tâm, bình dịu nỗi đau
MỘT lời nóng giận, lỗi lầm sau
CHÚT hoà hoãn, đẹp tình hoàn hảo
SÓNG dịu an lành, nghĩa kết giao

YÊN ấm gia đình, xua ảo não
GIÓ êm, đất nước rạng tươi màu
LẶNG nghe sáo thổi, nhàn cư dạo
LÙI MỘT BƯỚC BIỂN RỘNG TRỜI CAO

Lùi một bước biển rộng trời cao (Ảnh: Getty Images)

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||8638f66c8__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: