Trong cõi đời trọc ô ai thấu hiểu?
Thẳm sâu tâm là thệ nguyện dài lâu
Đâu là nhà, đâu chỉ là quán trọ?
Bỗng giật mình: Nước càng lặng càng sâu!

Đâu là nhà, đâu chỉ là quán trọ? Bỗng giật mình: Nước càng lặng càng sâu! (Ảnh: pinterest.com)

Nhân duyên lớn một đời vang vọng mãi
Thân bèo trôi lúc xiết lúc lặng lờ
Nước mắt mặn cũng đôi lần chảy ngược
Bao oán ân… mãi đến tận bao giờ?!

Nhân duyên lớn một đời vang vọng mãi. Thân bèo trôi lúc xiết lúc lặng lờ. (Ảnh: Twitter)

Ngụp trầm luân hóa thân bao nhiêu kiếp
Đắc thân này giờ quý tiếc lắm thay
Chân Pháp truyền duyên ngàn năm đắc độ
Hoa sen cười kiêu hãnh ngắm trời mây.

Hồng Nhung