Dưới đây là 64 bức ảnh người Việt ở Bắc Kỳ trong bộ sưu tập của hoàng tử R. Bonaparte được triển lãm năm 1889. Qua bộ sưu tập, chúng ta thấy được cách búi tóc, vấn khăn, trang phục của nam giới người Việt ở thế kỷ 19. 

6 tháng 6, 1884 với Hòa ước Giáp Thân, triều đình nhà Nguyễn chấp nhận sự bảo hộ của Pháp. Đến đây, người Pháp cơ bản đã hoàn thành công cuộc bình định và bước đầu thiết lập hệ thống thuộc địa của Pháp ở Việt Nam.

Song song với việc phát triển kinh tế, xã hội theo đường lối tư bản, người Pháp cũng có nhiều nghiên cứu về văn hóa, con người Việt Nam. Bộ ảnh “Người Việt ở Bắc Kỳ thế kỷ 19″ trong bộ sưu tập của hoàng tử R. Bonaparte là một bộ tư liệu rất quý để người Việt thế hệ sau biết về dân tộc của mình qua các thời kỳ lịch sử. 

Qua bộ sưu tập, chúng ta thấy được cách búi tóc, vấn khăn và trang phục của nam giới người Việt ở thế kỷ 19:

Nguồn ảnh: Fb Hoàng Hằng

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||8881f3c7c__

Ad will display in 09 seconds