Người ta rẽ lối thành đường
Sao em sớm tối vấn vương ngõ sầu?
Mưa buồn đã tạnh từ lâu!
Nỗi niềm nắng nhuộm bạc màu đam mê

Em đừng tựa mãi tường quê
Đừng hong tơ rối lắng nghe tiếng lòng
Đừng cắm sào đợi nước trong
Đời người gang tấc trên dòng thời gian!

Hữu Khai