Ngủ đi con, một giấc thiền
Mẹ nhờ cậy những an yên ru hời…
Ngoài kia mưa gió tả tơi
Mẹ cầm hi vọng thắp đời bạc đen
Ngày mai sáng những bình yên
Nụ cười con nở giữa miền tịnh an!

Kiếp này được Đại Pháp ban
Một con đường sáng lóe vàng ánh kim
Cả đời ghi khắc trong tim
Chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” tìm về cố hương
Ru con giữa những yêu thương
Pháp Luân Đại Pháp ánh vàng từ bi.

videoinfo__video3.dkn.tv||c6b6f720d__

Ad will display in 09 seconds

Nam Minh/Hồi Tâm