Tôi giờ đã khác tôi xưa
Đôi khi hoang tưởng mình chưa chạm già
Trái mãng cầu gọi quả na
Tháng hai âm tới có là ba dương

Sương mù nay khác mù sương
Giữa đời vẫn ở trên dương thế nằm
Tháng tư tôi khác tháng năm
Rét qua gió có đắp chăn cho trời

(Ảnh: gitlab.nektar.info)

Năm nay tôi đã khác tôi
Khác từ thế đứng, dáng ngồi, hàm răng
Khác từ mắt ngắm vầng trăng
Khác tay cầm chén rượu nâng mời mình

Đất trời khác cả bình minh
Ban đêm tôi khác cả mình là tôi 
Lời chào khác với lời mời
Tôi khác tôi mỗi khoảng đời khác nhau

(Ảnh: gitlab.nektar.info)

Cái đau khác với nỗi đau
Bên nhau khác với của nhau trong đời
Bồi hồi cùng khác lạ tôi
Mà thương người lạ khác người tôi quen …

Nguyễn Quốc Văn