Giữa hồ một đóa sen hồng nhạt
Thì thào cơn gió, sóng lao xao
Có chú cá nhỏ đuôi quẫy nhẹ
Tô thắm trời xanh tiếng dạt dào

Vách xanh dựng đứng đụng trời cao
Nhìn lên buôn buốt gối chân sầu
Cây già rêu biếc chênh vênh đá
Thấp thoáng lam hồng gió lắt mau

Cây già rêu biếc chênh vênh đá, thấp thoáng lam hồng gió lắt mau (Nguồn ảnh: plugon.us)

Bóng chim buông đỉnh chiều cao tít
Mây trắng lang thang gặp núi chờ
Ta đứng khát khao say chóng mặt
Ngất ngây vô vọng hóa vào thơ.

Quang Côn 

Từ Khóa: