Lại một mình với biển vắng chiều nay
Người xưa cũ còn biển thì đã khác
Biển dửng dưng trước dặt dìu sóng bạc
Người lặng thinh sau đây đó vô tình.

Lại một mình với biển vắng chiều nay. Người xưa cũ còn biển thì đã khác (Ảnh: pinterest.com)

Gió nói gì mà những cánh buồm xinh
Cứ mỏi mòn, bạc nhàu, xơ xác
Đá chơ vơ bên hanh hao bờ cát
Là sóng vô tình hay biển quá đớn đau?

Vật đổi, sao dời, duyên trước, nợ sau
Duyên đã kết, nợ vẫn còn lưu lại…
Sóng vật vã những nỗi niềm mê mải
Cát âm thầm ngóng đợi bước chân quen.

Sóng vật vã những nỗi niềm mê mải. Cát âm thầm ngóng đợi bước chân quen. (Ảnh: pinterest.com)

Tìm được mình trong khoảng trống dịu êm
Thương sóng gió mệt nhoài nỗi bể dâu ly biến
Cất bão dông vào thẳm sâu lòng biển
Ta vẽ lại đời bằng tĩnh tại trong veo…

Tìm được mình trong khoảng trống dịu êm. Thương sóng gió mệt nhoài nỗi bể dâu ly biến (Ảnh: pinterest.com)

videoinfo__video3.dkn.tv||675e7dbae__

Ad will display in 09 seconds