Mộng xưa quay lại phật đường
Mộc hương thoang thoảng góc tường đầy hoa
Khóe mắt lại vương lệ nhòa
Bờ môi mím nhẹ sương mờ che mi

Mộng xưa quay lại phật đường, mộc hương thoang thoảng góc tường đầy hoa (Ảnh: imeitou.com)

Phật môn thanh tịnh hoang sơ
Án thư người tọa mực loang đầy bàn
Kinh thư phủ kín lá vàng
Phạn âm vang vọng như người ngồi đây!

Kinh thư phủ kín lá vàng, phạn âm vang vọng như người ngồi đây! (Ảnh: xuehua.us)

Tóc mây khẽ chạm đôi mày
Nhãn quang lay động mộng nay đã tàn!

Đoạn Can Lạc Hà