Lặn lội mòn mỏi khắp bốn phương
Đường xa vạn dặm khuất cố hương
Để cố với theo ngàn tiếng gọi
Vùi thân đổ nát lắm oan trường

Lặn lội mòn mỏi khắp bốn phương, đường xa vạn dặm khuất cố hương (Ảnh: thedeskgram.com)

Thế nhân gục ngã muôn chân lý
Mãi đến ngàn sau có tiếc thương?
Có, không, không, có, hư danh lợi
Chỉ biết thân ta cõi vô thường

Có, không, không, có, hư danh lợi, chỉ biết thân ta cõi vô thường (Ảnh: Pinterest)

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||efc30f799__

Ad will display in 09 seconds