Cái màu nắng của đất trời
Màu bông lúa chín tháng mười tháng năm
Cái màu tím biếc hoàng hôn
Cái màu nâu của cánh buồm xa xa

Cái màu nắng của đất trời, màu bông lúa chín tháng mười tháng năm (Nguồn ảnh: talk.heykorean.com)

Đã từ nét bút hiện ra
Giữa bao màu vẽ, nước và tay em
Một mùa lúa hiện dần lên
Buổi bình minh, lũy tre thêm vỗ về

Miệt mài với những đam mê, từ tay em, những miền quê thêm giàu. (Nguồn ảnh: Justgola)

Miệt mài với những đam mê
Từ tay em, những miền quê thêm giàu.

Lâm Bằng