Đâu xa thế
Mịt mù xa cách thế
Ngửa mặt nhìn đêm
tuyền mịn vô cùng
Tìm một chòm sao
Một le lói ánh sao
Cho bớt mông lung
Cho đỡ ngóng Tận Cùng…

Một le lói ánh sao. Cho bớt mông lung. Cho đỡ ngóng Tận Cùng…

Đêm căng ngực
Ngậm cả Thiên Hà lại
Ngân Giang ơi,
cứ chảy…
Ngân Hà ơi,
mở rộng những bờ vui…

Đêm căng ngực. Ngậm cả Thiên Hà lại

Tuổi thơ đằm mình sông suối
Tuổi già tập bơi
trên Sông Trời
Bên lở gọi bên bồi
lấm tấm lân tinh
Khắp mình
lóng lánh những giọt sao
gửi lại Ngân Hà
tự buổi nào
những xôn xao hò hẹn…

Tuổi thơ đằm mình sông suối

Dòng sao âm thầm chảy,
Ngực Đêm thao thức đấy,
Ngàn Sao râm ran dậy,
Đôi bờ, gặp nhau
qua tiếng vọng …
Ta chạm khẽ vào làn sương rất mỏng
Khói mây nào đến tự cố hương?
Man mát ban mai,
Mở cánh Thiên Đường
Ngày mới đến
ngỡ quen mà rất lạ….

Man mát ban mai. Mở cánh Thiên Đường. Ngày mới đến ngỡ quen mà rất lạ….

La Vinh