Từ khi chạm phải cửa tu
Mắt con đã sáng không mờ như xưa
Không buồn: khóc sớm, khóc trưa
Không còn ganh tị, tranh đua với đời

Từ khi chạm phải cửa tu. Mắt con đã sáng không mờ như xưa. (Ảnh: pinterest.com)

Luôn luôn nở một nụ cười
Gieo mầm nhân ái khắp nơi dương trần
Tâm con hoan hỉ muôn phần
Chữ tham quyết xóa, chữ sân quyết trừ

Chữ si cũng rạng từ từ
Vô thường, vô ngã định cư tại lòng

Luôn luôn nở một nụ cười. Gieo mầm nhân ái khắp nơi dương trần. (Ảnh: pinterest.com)

Gạn sạch đục, giữ lại trong
Phép màu Phật pháp – nguyện lòng con theo

Thanh Bình

Từ Khóa: