“Đồng thanh tương ứng
Đồng khí tương cầu”

Vạn vật trong cõi bể dâu
Nặng thì chìm xuống, nhẹ hầu bay lên
Nhìn đời soi xét kề bên
Vui sao thoáng chốc, nhiều đêm u sầu

Tâm thanh thì tựa vào mây
Tâm đục thì bám bầy nhầy bùn đen
Hành thiện thì thiện làm quen
Nghiệp ác ắt phải nhiều phen đọa đày

Tâm thanh thì tựa vào mây… Ảnh: pinterest.com.

Người hiền đi với người ngay
Kẻ gian liên kết, bắt tay làm càn
Kiếp này có phước khôn ngoan
Gắng cho thanh tịnh – Niết bàn đợi ai

Đừng để rồi đến nay mai
Tam đồ, lục đạo kiếp dài lê thê
Hôm nay hãy tỉnh u mê
Ngày mai nhẹ sáng bay về Tây phương.

Hôm nay hãy tỉnh u mê. Ngày mai nhẹ sáng bay về Tây phương. Ảnh: pinterest.com.

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||ff3e9bf97__

Ad will display in 09 seconds