Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Rì rào vàng, biển bình minh,
Sóng ơi, sóng hát triền miên những gì?
Gió đã thổi, thuyền đã đi,
Cả biển ánh sáng, diệu kỳ nghiêng xô.

Bao nhiêu sóng, hát hư vô,
Điềm nhiên như thuở, vô tư khởi đầu.
Đời người, dẫu có… mai sau,
Vĩnh hằng lời sóng, phi lau gió vờn.

Rì rào vàng, biển bình minh. Sóng ơi, sóng hát triền miên những gì? (Ảnh: LinkedIn)

Chữ Tình bịn rịn cô đơn,
Vô vi sóng hát, dỗi hờn bỗng tan.
Biển vô tư, sóng bạt ngàn,
Em vô tư, bỗng, hòa tan với trời.

Sắc hình Xuân khắp mọi nơi,
Hòa muôn ngàn sóng, nói lời Vô Vi.
Lặng im Trời Bể ngoài kia,
Lặng im cát mịn, sóng về Đại Dương …

Biển vô tư, sóng bạt ngàn. Em vô tư, bỗng, hòa tan với trời. (Ảnh: LinkedIn)

Lặng im chỉ chút Vô Thường,
Lặng im hư ảo, vấn vương cõi người…
Lặng im sóng gió biển khơi,
Xuân không nói, chỉ trao lời …

Lặng im.

Anh Vũ