Trời chia đều người thời gian
Ai chăm chỉ, đủ cơm ăn, áo lành?
Gia đình êm ấm mái tranh
Cháu con khỏe mạnh, học hành hanh thông!

Rượu chè, cờ bạc, lông bông
Biếng làm việc, chắc chắn không có gì?
Đông qua, xuân đến, hạ đi
Mái thu dột gió, tứ bề heo may!

Ảnh: Zing

Kiếp người chớp mắt có hay
Nước dòng đời chảy trôi mây cuối trời?
Tu tâm, sửa tính… hỡi ai,
Người đức độ chẳng có ngày nào dư!

Thu Nguyệt

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||2947a11d8__

Ad will display in 09 seconds