Khoan hò khoan…
Ta rời bến người…

Con đò này
chỉ chở một người thôi
Thân lạnh giá
trái tim thôi đập
Lưu luyến kiếp người
linh hồn còn ấm
Xin đừng quay mặt lại hồn ơi
Khoan dô khoan…

Rời đắng rời cay…
Con đò này
chỉ một người lái đò
Hơn hai ngàn năm
tóc chưa bạc nổi
Tai chật chội
đựng bao lời trăng trối
Mắt tối tăm
nỗi tiếc nuối cõi đời
Là dô hò khoan…

Bỏ bùi bỏ ngọt…
Linh hồn ơi
ta đưa ngươi về sáng tối
Hết hư danh, tình ái, bạc tiền
Hết một kiếp
vào luân hồi vời vợi
Tất cả hư không,
tất cả hết đầy vơi
Khoan hỡi là khoan…

Sông Nại Hà
Ảnh: Tinh Hoa

Vầng sáng tới rồi…
Kiếp người ơi,
ơi hỡi kiếp người ơi
Vô nghĩa hết
kiếp thông cao, cỏ thấp
Ta chở ngươi về
ngươi hãy tan vào đất
thoát vào trời, vào nước, lửa tái sinh

Khoan hò khoan,
khoan là khoan,
ơi hò khoan
Sông Nại Hà qua,
xin hồn đừng quay lại
Xin đừng khóc
đừng than
đừng ai oán

Khoan hò khoan,
ơi hỡi đò sang ngang
khoan hò khoan
khoan khoan là hò khoan…

Khoan là khoan,
ới ơi là trần gian…

Khoan hò khoan,
khoan khoan khoan hò khoan…

Khoan là khoan,
ới ơi là nhân gian…
Khoan hò khoan,
khoan khoan khoan hò khoan…

Nguyễn Quốc Văn

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||17125c9fa__

Ad will display in 09 seconds