Mây bàng bạc sang thu
Khao khát quá heo may về trước ngõ
Lặng chờ nghe rao ngọt cốm vòng

Khao khát quá heo may về trước ngõ, lặng chờ nghe rao ngọt cốm vòng (Nguồn ảnh: Flickr.com)

Sương mai tan, đường nắng nhạt trời trong
Em gánh cốm chở thu vào phố
Hạt cốm xanh lá sen ấp ủ

Em gánh cốm chở thu vào phố, hạt cốm xanh lá sen ấp ủ (Nguồn ảnh: voyagevietnam.com)

Cốm thơm mềm thu về theo gió
Đôi vai thon hương đồng, hương lúa
Tóc em bay, gót sen ngõ nhỏ
Cho lòng ai xao xuyến Thăng Long…

Minh Trí

Từ Khóa: