Thơm vàng từ nhụy thơm ra
Thơm trong vắt nước thơm qua đất bùn
Thơm xanh lên mặt lá tròn
Thơm trắng dọc ngó ngọt ngon cho đời…

Nở tươi hơn một nụ cười
Hai bàn tay mở nâng trời chạm sao
Chốn nghèo sen vẫn thanh cao
Tâm ru giấc ngủ, hạt nao lòng người…

Nở tươi hơn một nụ cười, hai bàn tay mở nâng trời chạm sao (Nguồn ảnh: 500px.com)

Em như sen mọc giữa đời
Anh như mùn đất một thời ương sen
Có anh em mới là em
Mình nương vào nước mà nên vợ chồng…

Hương sen hương của cõi lòng
Hương thành kính lọc đến trong muôn đời
Thoảng hương cây nối hương trời
Nồng nàn hương của những người yêu nhau…

Hương sen hương của cõi lòng, hương thành kính lọc đến trong muôn đời… (Nguồn ảnh: drukpavietnam.org)

Nguyễn Quốc Văn