Gửi em một chút nắng vàng.
Gửi em gửi những tán Bàng xanh tươi
Gửi em những mắt Phượng cười
Gửi em màu tím – tím trời Bằng Lăng.

Gửi em những mắt Phượng cười. Gửi em màu tím – tím trời Bằng Lăng. (Ảnh: Tiin.vn)

Gửi em bông Điệp vàng trăng
Gửi em bài hát Ve giăng kín mùa
Gửi em chút gió mát đùa
Gửi em gửi cả một mùa đắm say…

Gửi em chút gió mát đùa. Gửi em gửi cả một mùa đắm say…(Ảnh: Vforum.vn)

Hạ ơi! Thương nhớ bao ngày
Ước mong hạnh ngộ ngất ngây không rời.

Thanh Bình