Nàng từ muôn dặm xa xôi

Tìm ta mà tỏ hết lời trước sau

Chén này ta rót niềm đau

Nâng lên hạ xuống nhìn nhau lệ tràn.

Chén này ta rót niềm đau. Nâng lên hạ xuống nhìn nhau lệ tràn.

Lại nhớ tiếng hỏi han ngày trước

Vẫn cùng nhau sánh bước sông hồ

Rong chơi bốn biển thẩn thơ

Xuôi thuyền ta lại men bờ dặm xanh.

Lại nhớ tiếng hỏi han ngày trước. Vẫn cùng nhau sánh bước sông hồ

Nghe ríu rít hoành oanh rộn hót

Hoa năm nào đã trót rụng rơi

Trên sông khói sóng xanh ngời

Mà thuyền ngư phủ chưa rời bến đêm.

Trên sông khói sóng xanh ngời. Mà thuyền ngư phủ chưa rời bến đêm.

Trăng quạnh quẽ soi thềm nước lặng

Đường quanh co càng vắng bóng người

Tiễn người một chén rượu mời

Tiễn mình một chén rã rời tâm can.

Trăng quạnh quẽ soi thềm nước lặng. Đường quanh co càng vắng bóng người

Nàng chẳng nhớ chiều lam bàng bạc

Mưa nhỏ rơi, chén tạc chén thù

Kìa nhân sinh giấc mơ hồ!

Trong gương tóc đã pha mờ tuyết sương.

Nàng chẳng nhớ chiều lam bàng bạc. Mưa nhỏ rơi, chén tạc chén thù

Biết kể chi đoạn trường một nỗi

Năm canh dài bối rối vấn vương

Người xưa đã vội khuất đường

Dặm hồng bụi cuốn trông sương mỏi mòn.

Biết kể chi đoạn trường một nỗi. Năm canh dài bối rối vấn vương

Trăm năm ôi cuộc vuông tròn!

Hợp tan, tan hợp, mất còn ai hay

Gối sầu vò võ hôm mai

Tỉnh ra mới biết mộng dài vụt tan…

Trăm năm ôi cuộc vuông tròn! Hợp tan, tan hợp, mất còn ai hay

Văn Nhược