Một giây hướng Tâm Đức
Mẹ tròn nên con vuông,
Con giống cha như đúc
Sinh trong vòng yêu thương…

Một phút mang Tâm Đức
Xuống bể rồi lên non,
Vượt qua bao ghềnh thác
Nghĩa vợ trong tình chồng…

Một giờ theo Tâm Đức
Trồng lúa hạt trĩu bông,
Bán buôn luôn may mắn,
Có làm thì có ăn…

Tâm Đức
Ảnh:Tinht

Một ngày hành Tâm Đức
Bao bệnh tật thân tâm
Tự nhiên tan biến hết
Lộc người cho bình an…

Một tháng giữ Tâm Đức
An nhiên theo luật trời,
Gia đình vui sum họp
Mắt long lanh nụ cười…

Một năm chăm Tâm Đức
Bao dung và thiện lương,
Trọn đời trồng Tâm Đức
Phúc Lộc nuôi cháu con…

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||2c0ed2b28__