Sớm mai lên Cổ Thạch
Khai quật tiếng chim kêu
Thuở ngàn năm hóa đá
Chôn nơi giọt sương chiều

Lanh canh lời đá trách
Chạm nền xanh cỏ rêu
Chiếc lá khô làm khách
Gõ âm thầm tịch liêu

Lanh canh lời đá trách, chạm nền xanh cỏ rêu (Ảnh: Thegalerie)

Biển trùng xa vẫy gọi
Lời vô ngôn vọng kêu
Đá ngồi yên mặc niệm
Hơi gió thở chợt mềm

Len vào hang động cũ
Gọi thầm bầy dơi đêm
Trở về thăm vách cụt
Ướt đẫm ngón chân quen.

Biển trùng xa vẫy gọi, lời vô ngôn vọng kêu (Ảnh: Flickr)

Bạch Dương

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||0b245357e__